Het bestuur

Het koor "The Young Christian Singers" kent een bestuur dat ongeveer zes maal per seizoen bijeen komt en verder zo vaak als dit nodig is. In de praktijk wordt een groot aantal zaken tussendoor geregeld tijdens de repetities of rondom uitvoeringen. Jaarlijks wordt het bestuur door de leden van het koor gekozen tijdens de algemene ledenvergadering.
Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  •     Voorzitter: Angele van Mullem
  •     Secretaris: Anneke Witjens
  •     Penningmeester: Liduin Emmerich
  •     Lid namens techniek: René van der Arend
  •     Lid namens combo: Karin Horeweg (pianiste)   
  •     Lid algemene zaken: Marita Devilé