Oprichting

Het koor werd opgericht in de maand oktober 1972 en is verbonden aan de parochie van de H.H. Franciscus en Clara. Het koor vindt haar domicilie in de Hildegardiskerk te Rotterdam-Noord.
Door het initiatief van pater Cor Dam ofm en Rien Geers werd een 25-tal jonge mensen gevraagd mee te doen met dit nieuwe koor. Voornamelijk zochten zij leden uit het LUCIVO-koor, dat opgehouden was te bestaan, aangevuld met enkele trouwe kerkgangers van de toenmalige Hildegardis en Antoniusparochie.

In de beginjaren van het bestaan was de muzikale leiding in handen van pater Cor Dam terwijl de muzikale begeleiding werd verzorgd door een semi-professionele beat- en dansband ‘The Jumping Stars’.

Een van de eerste taken waarvoor het koor zich gesteld zag was het verzinnen van een naam. Nadat vele ideeën waren gelanceerd en besproken werd uiteindelijk gekozen voor de naam

‘THE YOUNG CHRISTIAN SINGERS’

Op dat moment was in het geheel niet te voorzien dat tientallen jaren later het koor nog zou bestaan en dat een groot deel van de leden actief lid zou blijven van de vereniging. Meerdere malen is ons gevraagd of de naam nog wel paste bij de gemiddelde leeftijd van de leden van het koor. Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat de term ‘young’ niet altijd meer past bij de leeftijd van het huidige ledenbestand. Maar nog steeds zetten wij ons met evenveel enthousiasme in om mooie muzikale vieringen te maken. Regelmatig krijgen wij stemvorming van een gediplomeerde zangpedagoge, waardoor ook de kwaliteit van onze stemmen op peil wordt gehouden!

Onze naam is onlosmakelijk verbonden aan onze vereniging en wij zijn er inmiddels behoorlijk trots op geworden.
Al sinds de beginjaren verzorgt het koor elke tweede zondag van de maanden september t/m mei de eucharistieviering in de Hildegardiskerk, zowel muzikaal als tekstueel. Omdat het koor meer en meer bekendheid kreeg, werd ook door andere kerken gevraagd de liturgie te verzorgen. Als eerste kwam hiervoor de tweede parochiekerk in aanmerking, de zogeheten Bosjeskerk aan de Hofdijk. Helaas moest deze kerk aan het eind van de 80-er jaren worden afgebroken. Hierna volgden nog meer kerken en kregen we het echt druk.
Thans werkt het koor volgens een jaarlijks rooster dat uitgaat van elke tweede zondag in de maanden september t/m mei een viering in de Hildegardiskerk en driemaal per seizoen wordt een viering verzorgd buiten onze thuisparochie.
Eveneens wordt medewerking verleend aan vieringen in verzorgingshuizen en aan diverse Kerstconcerten.
In het hierboven beschreven stukje historie van het koor hebt u kunnen lezen hoe het koor is ontstaan, op welke wijze we met liturgie en liederen omgaan.
De oprichting begon als een jongerenkoor. Momenteel is het een groep zangers en zangeressen die, behalve met elkaar zingen, ook de gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan.
De vriendschappen die zijn ontstaan en het onderlinge vertrouwen en respect naar elkaar toe zijn de reden van het nu al 45-jarig bestaan van het koor.
Als u zich tot ons koor aangetrokken voelt dan kunt u zich natuurlijk bij ons aansluiten. Het koor repeteert elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Hildegardiskerk, ingang Hammerstraat 20 te Rotterdam-Noord.