Nieuwe leden

Als je interesse hebt om lid te worden van het koor dan ben je natuurlijk van harte welkom.

Zoals je hebt kunnen lezen repeteert het koor elke woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de Hildegardiskerk, ingang Hammerstraat 20 te Rotterdam-Noord. Voor een locatie-kaart kikt u hier. 

Op een repetitie-avond ben je van harte welkom om eens te komen kijken hoe het er aan toe gaat. Het verplicht je tot niets.Ook na afloop van een door het koor verzorgde viering bestaat de mogelijkheid om wat extra informatie in te winnen. Je kunt hiertoe gewoon een van de leden of de dirigent aanspreken. Ze zullen je graag helpen of doorverwijzen naar een van de bestuursleden.De minimum toetredingsleeftijd is 15 jaar. Het koor kent geen maximumleeftijd. Uit ervaring weten we echter dat je je qua leeftijd wel thuis moet kunnen voelen bij het koor. Dat weet je echter pas als je ons eens bezocht hebt.

Als je nog meer informatie wilt hebben kun je je vragen mailen naar ons e-mail adres tycs@chello.nl. We zullen je dan zo snel mogelijk antwoorden.