Ondersteuning

Het koor bestaat voornamelijk uit leden die door zang  het wezenlijke bestanddeel van het koor vormen. Natuurlijk kan het koor niet zonder de hulp van een aantal personen die met diverse vaardigheden het koor bijstaan op velerlei gebied.Door de zorg van deze mensen kunnen de dirigent, het combo en de leden zich volledig richten op de muziek. De ondersteuning bestaat uit:

RENE VAN DER AREND,
MARTIN COPIER, MARJOLEIN WENSVEEN, FRANS DEVILE EN LEO WITJENS.
Geluidstechniek

Gelukkig heeft het koor een groot team voor de  geluidstechniek, waarvan René de eindverantwoordelijke is. Iedere repetitie en uitvoering wordt gebruik gemaakt van microfoons, geluidsboxen en monitoren die gekoppeld staan aan een mengpaneel. Mede dankzij deze technische ondersteuning is de kwaliteit van ons koor zo hoog.   

 

 
TOM EMMERICH en RENE VAN DER AREND Typ en stencilwerk

Het koor verzorgt regelmatig zelf de boekjes voor de uit en thuismissen. Deze moeten dan ook getypt en gestencild worden. De lay-out en het typewerk worden door Tom gedaan, waarna René voor het stencilen zorgt. Hier zijn wij erg blij mee, omdat we zonder hun diensten niet op deze goede manier onze boekjes kunnen maken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.
 

STEFAN VAN DE AREND, MONIQUE VAN DER CAMMEN, KEES EMMERICH, RIA FOK, TRUUS MARTENS, ANGELE VAN MULLEN en IRENE MARTENS

 Lectorengroep
Het koor heeft een eigen lectorengroep. Zij zorgen ervoor dat de lezingen en de zo zorgvuldig uitgezochte teksten van de TC op een mooie manier vertolkt worden.
 
MARJO KREMERS
Overige ondersteuning
Al sinds jaar en dag staat deze Marjo achter in de kerk om de kerkbezoekers op te vangen en hun het misboekje voor de viering te verkopen. Ze is dan ook het allereerste aanspreekpunt van het koor voor mensen die in de kerk komen. Zowel bij thuis als uitmissen is zij bij de ingang te vinden. Ze is een vertrouwd gezicht geworden. Maar ook voor het koor zelf is Marjo erg vertrouwd. Bij vele activiteiten die worden georganiseerd door het koor (bv concerten) is zij aanwezig om haar steentje bij te dragen, op welke manier dan ook.

MARJA BEKEDAM EN RIA VAN DER VOET

Koffie en thee
 

In de pauze wordt onder het genot van een door Ria en Marja gezet kopje thee of koffie gezellig met elkaar gepraat en gelachen. Iedere repetitie zijn Marja en Ria wat eerder aanwezig om hiervoor te zorgen.

 

Hoewel deze mensen vaak op de achtergrond hun werkzaamheden verrichten dragen zij door hun inzet en betrokkenheid bij aan het optimaal functioneren van de gehele vereniging.Het koor is hen hiervoor uitermate erkentelijk.