Tekstcommisie

Binnen het koor is een aantal leden actief in een zogenaamde tekstcommissie. Deze groep bestaat uit vier leden die de door het koor verzorgde liturgieviering samenstellen en voorbereiden. Dit geschiedt op basis van het Evangelie van de betreffende zondag. Hierbij worden zowel passende teksten als liederen uit het repertoire van het koor gezocht.
Uiteindelijk wordt de aldus samengestelde viering aan de pastor of parochie aangeboden.
Deze werkwijze bestaat al sinds de oprichting van het koor en heeft zijn meerwaarde dus reeds lang bewezen. Deze groep komt regelmatig bijeen. Voor bijzondere vieringen zoals de Goede Vrijdag en Kerstnacht is soms wat extra voorbereidingtijd nodig.

Momenteel bestaat de tekstcommissie uit de volgende leden: